Palvelut

Olemme liiketoiminnan kehittämisen ja paremman asiakaskokemuksen kumppani, mahdollistaja ja sparraaja ensiluokkaisten tutkimus- ja datapalveluidemme avulla. 

Asiakkaamme hyötyvät koko IPG Mediabrandsin kansainvälisestä osaamisesta,  datalähteistä ja tutkimustyökaluista.

Ennakointi

 • Megatrendit, tulevaisuuden skenaariot
 • Benchmarkit ja kilpailija-analyysit
 • Sosiaalisen median kuuntelu

Asiakaskokemuksen kehittäminen

 • Asiakaspolkututkimukset
 • Asiakaskokemusanalyysit
 • Asiakaskokemuksen mittaaminen

Brändi- ja markkinointistrategiat

 • Markkinatutkimus
 • High Value Audience -segmentointi
 • Kategoria- ja kohderyhmä -tutkimukset
 • Brand Health -tutkimukset

Tuote- ja palvelukehitys, kategoriajohtaminen

 • Kuulas Growth Needs -tarvetilatutkimus 
 • Idea-, konsepti-, tuote-, pakkaus- ja makutestit

Mainonnan vaikuttavuus

 • Mainonnan esitestit
 • Kampanjamittaus
 • Ekonometriset mallinnukset

Uudet palvelut ja liiketoimintamallit

 • Kvalitatiiviset co-creation työpajat
 • Benchmarkkaukset ja tiekartat