Kuulas Helsinki

Olemme täyden palvelun asiakasymmärrystoimisto, ja asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan muotoilun asiantuntija.

Lähestymistapaamme kutsumme termillä Business Design

Business, koska autamme rakentamaan liiketoimintaa ja kasvua.

Design, koska teemme sitä vahvaan ihmisymmärrykseen perustuen sekä kokonaisvaltaisesti liiketoimintaprosessien eri vaiheissa konseptikehityksestä mittareihin ja seurantaan.

Osana globaalia IPG Mediabrandsia toimimme rajattomasti niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Miksi Kuulas?

Autamme sinua tekemään parempia päätöksiä datan, tutkimuksen ja asiakasymmärryksen avulla. 

Kokenut ja osaava

Vahva osaaminen ja näytöt laajoista tutkimus- ja asiakasymmärrysprojekteista.

Kansainvälinen

Olemme osa kansainvälistä IPG Mediabrandsia, joka takaa asiakkaillemme pääsyn kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja työkaluihin.

Strateginen

Muutamme datan insighteiksi ja insightit toiminnaksi ja käytännön suosituksiksi.

Monialainen

Poikkitieteellinen tiimimme tutkijoita, sosiaalipsykologeja, käyttäytymistieteilijöitä, data-analyytikkoja, strategeja ja futuristeja takaa asiakkaillemme holistisen kuvan brändien elinvoimasta ja tulevaisuudesta.

Muutosvoima

Olemme brändien arvon ja strategia- ja tutkimusosaamisen merkityksen väsymätön puolestapuhuja. Autamme asiakkaitamme luomaan muutosta ja kasvua.

Aito hybridi

Yhdistämme datan, kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen ja erilaiset menetelmät.