Julkaistu: 9.4.2020

#UUSINORMAALI: Miten rakentaa bisnestä ilman opportunismia?

Arvioitu lukuaika: 2 min.

Yritysten ja brändien tarkoitus ja arvot joutuvat todelliseen testiin koronan aikana ja sen jälkeisessä uudessa normaalissa. Elämässä tapahtuvien suurten muutosten myötä ihmisten jo rutinoituneet kulutustottumukset murtuvat ja uusien tuotteiden ja palveluiden kokeilu lisääntyy. Epävarmuuden aikana pysähdymme arvioimaan nykyisiä kulutustottumuksiamme ja -valintojamme tarkemmin ja tutunkin brändin mahdollisuus joutua romukoppaan kasvaa. Omaksumme uusia tapoja, jotka todennäköisesti jäävät osaksi arkeamme.

Pelkät sanat ja tai hyvät tarkoitukset eivät riitä. Nyt tarvitaan ja vaaditaan näkyviä tekoja, ja moni yritys onkin jo reagoinut avun tarpeeseen. Mutta miten toimia juuri nyt ja rakentaa tulevaisuuden bisnestä, ilman että leimaantuu kriisiä epäreilusti hyödyntäväksi?

Ihmisten tarve olla yhteydessä muihin ja tuntea kuuluvansa yhteen on maailmanlaajuisesti kasvanut. Tunnistimme tämän ilmiön jo Wave Remix -tutkimuksessa, jota olimme mukana toteuttamassa Suomen osalta. Tutkimuksen perusteella modernien brändien ohjenuoraksi rakentui halu ja kyky tarjota autenttisia elämyksiä ja yhteyksiä brändin ja kuluttajan välille. Jotta brändi voi rakentaa ja saavuttaa luottamusta, pitää sen pohtia omaa toimintaansa kriittisesti – aitous on arvokkaampaa nyt kuin koskaan aikaisemmin.

Kun brändi tai yritys onnistuu luomaan aidon ja vilpittömän yhteyden ja toimimaan empaattisesti asettumalla asiakkaansa saappaisiin, voi se alkaa toteuttaa ja auttaa ihmisiä näiden yhteisöllisyyden ja yhteyden kaipuussa.

Brändien ja yritysten on mahdollisuus tuoda ihmisiä yhteen ja toteuttaa sitä mitä ne ovat aina tehneet – luoneet heimoja, jotka auttavat toisiaan.

#Uusinormaali on Kuulas Helsingin uusi sisältösarja, jossa jaamme ennustuksiamme ja havaintojamme koronan vaikutuksista yritysten liiketoimintaan, toimintaympäristöön ja kulutuskäyttäytymiseen.

Uusinormaali

Artikkelin kirjoittaja - Emilia Valtola
COO, operatiivinen johtaja emilia.valtola(at)kuulas.fi
Arvioitu lukuaika: 2 min.